AMONG THE OLD PRINTED BIBLE EDITIONS IN THE COLLECTION OF THE THEOLOGICAL LIBRARY IN KATOWICE (PART 1) Cover Image

WŚRÓD STARODRUKOWYCH EDYCJI BIBLII W ZBIORACH BIBLIOTEKI TEOLOGICZNEJ W KATOWICACH (CZĘŚĆ 1)
AMONG THE OLD PRINTED BIBLE EDITIONS IN THE COLLECTION OF THE THEOLOGICAL LIBRARY IN KATOWICE (PART 1)

Author(s): Weronika Pawłowicz
Subject(s): Christian Theology and Religion, Archiving, Preservation
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: W Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego znajduje się ponad 500 egzemplarzy starych druków – dzieł wydanych w okresie od XVI do końca XVIII wieku. Są to wydania Biblii, konkordancji i komentarzy biblijnych, pism ojców Kościoła, opracowań z zakresu prawa kanonicznego, dziejów Kościoła, archeologii biblijnej, zbiory kazań, także edycje mszałów. Obecne są również dzieła świeckie dotyczące prawa, historii, architektury, sztuki, kultury, literatury pięknej2.

  • Issue Year: 18/2012
  • Issue No: 35 (2)
  • Page Range: 135-147
  • Page Count: 13
  • Language: Polish