"THE PARISH IN THE JESUS AND MARY PLACE": THE WEEKLY BULLETIN OF THE MOST HOLY NAMES OF JESUS AND MARY PARISH IN KATOWICE-BRYNÓW Cover Image

„PARAFIA U JEZUSA I MARYI” – TYGODNIK PARAFII POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZYCH IMION JEZUSA I MARYI W KATOWICACH-BRYNOWIE
"THE PARISH IN THE JESUS AND MARY PLACE": THE WEEKLY BULLETIN OF THE MOST HOLY NAMES OF JESUS AND MARY PARISH IN KATOWICE-BRYNÓW

Author(s): Michał Lubina
Subject(s): Pastoral Theology
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Wymownym dowodem aktywności laikatu w brynowskiej parafi i pw. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi jest wydawany od 20 lutego 1994 roku tygodnik „Parafi a u Jezusa i Maryi”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Franciszek Goli. W protokole posiedzenia Parafi alnej Rady Duszpasterskiej z 20 października 1993 roku czytamy: „Na zakończenie pan F. Goli przedłożył pod rozwagę członkom Rady pomysł redagowania i wydawania gazetki parafi alnej”.

  • Issue Year: 19/2013
  • Issue No: 37 (2)
  • Page Range: 137-142
  • Page Count: 6
  • Language: Polish