REPORT ON THE WORK OF THE PRESIDENT AND THE BOARD OF THE FIDES FEDERATION FOR THE PERIOD OF 19 SEPTEMBER 2012 - 2 SEPTEMBER 2013 Cover Image

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCEGO FEDERACJI FIDES ZA OKRES 19 WRZEŚNIA 2012 – 2 WRZEŚNIA 2013 ROKU
REPORT ON THE WORK OF THE PRESIDENT AND THE BOARD OF THE FIDES FEDERATION FOR THE PERIOD OF 19 SEPTEMBER 2012 - 2 SEPTEMBER 2013

Author(s): Jerzy Witczak
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Zarząd pracował w składzie: przewodniczący – ks. Jerzy Witczak (Biblioteka PWT, Wrocław), zastępca przewodniczącego – Bogumiła Warząchowska (Biblioteka Teologiczna, Katowice), skarbnik – Grzegorz Filipiuk OFMCap (Biblioteka Kapucynów, Zakroczym), sekretarz – ks. Wacław Umiński CM (Biblioteka Księży Misjonarzy, Kraków), członek zarządu – ks. Tomasz Garwoliński (Biblioteka WSDMW „Hosianum”, Olsztyn). Zarząd odbył dwa posiedzenia: 21-22 stycznia 2013 roku w Warszawie oraz 1-2 września 2013 roku we Wrocławiu (przed walnym zgromadzeniem). Poza tym zarząd kontaktował się drogą elektroniczną. Działania zarządu w roku sprawozdawczym koncentrowały się na zapewnieniu kontynuacji dotychczasowych dzieł i projektów.

  • Issue Year: 20/2014
  • Issue No: 38 (1)
  • Page Range: 261-266
  • Page Count: 6
  • Language: Polish