The science of  terminology: history and evolution Cover Image

The science of terminology: history and evolution
The science of terminology: history and evolution

Author(s): Heribert Picht
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Applied Linguistics, Lexis, Semantics, Pragmatics, Descriptive linguistics, Philology
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas
Keywords: historical aspects of terminology; evolution of terminology theory; elements of terminology theory; terminology planning;

Summary/Abstract: Straipsnis pradedamas istorinių terminologijos mokslo formavimosi aplinkybių apžvalga, kurioje aptariami Wirtschaftslinguistik judėjimas ir terminologijos pradininkų – E. Wüsterio, E. Drezeno ir D. Lotte’s – darbai. Išskiriama keletas teorinių terminologijos mokslo pagrindų raidos etapų, kuriuos parodo L. Hoffmanno ir H. Kalverkämperio modeliai. Keliami klausimai, ar terminologija yra atskira disciplina ir ar galima kalbėti apie terminologijos mokyklas. Apžvelgiamos žinių sritys, turėjusios įtakos terminologijos teorijos raidai, t.y. objektas ir sąvoka, objektų ir sąvokų vaizdavimo formos, žinių tvarkyba ir terminografija. Kalbama apie terminologijos mokymą, terminijos standartizavimą, specialiosios kalbos ir terminologijos planavimą, aptariamas deskriptyvinis ir preskriptyvinis požiūris į terminologiją ir jos planavimą. Kaip išvados formuluojami penki teiginiai apie terminologijos teorijos bei jos taikymo raidą ir dabartinę padėtį.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 18
  • Page Range: 6-26
  • Page Count: 21
  • Language: English