ETHNIC DISTANCE EXPRESSED BY STUDENTS IN NORTHERN KOSOVO AND METOHIJA IN A LONGITUDINAL CROSS-SECTION Cover Image

ЕТНИЧКА УДАЉЕНОСТ СТУДЕНАТА НА СЕВЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ЛОНГИТУДИНАЛНОМ ПРЕСЕКУ
ETHNIC DISTANCE EXPRESSED BY STUDENTS IN NORTHERN KOSOVO AND METOHIJA IN A LONGITUDINAL CROSS-SECTION

Author(s): Jasmina S. Petrović, Uroš V. Šuvaković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: етничка дистанца; студенти; север Косова и Метохије; 2009-2013.

Summary/Abstract: Рад је заснован на емпиријском истраживању етничке дистанце, применом класичног инструмента мерења – Богардусове скале, у четворогодишњем периоду у три временске тачке: 2009, 2012. и 2013. године, на квотном узорку студената Приштинског Универзитета са седиштем у Косовској Митровици. На основу ових мерења, несумњиво је утврђено да поред релативне трајности утврђених диспозиција, ставови студената према пожељности сарадње са појединим народима показују осцилације које је могуће довести у везу са повећавањем политичких тензија, нестабилности и неизвесности даљег живота на овом подручју. На то упућују резултати према којима студенти традиционално исказују велику дистанцираност према албанском народу, као и према припадницима више етноса који су некада чинили конститутивне народе Југославије (СФРЈ). Такође, забележени су високи скорови етничке удаљености студената према припадницима појединих европских народа чије државе имају кључну улогу у покушају наметања решења статуса Косова и Метохије.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 247-265
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian