THE IMPORTANCE OF CUSTOMS IN MODERN INTERNATIONAL LAW AND SIGNIFICANCE FOR INTERNATIONAL INTEGRATIONS OF THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

УЛОГА ОБИЧАЈА У МОДЕРНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ И ЗНАЧАЈ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
THE IMPORTANCE OF CUSTOMS IN MODERN INTERNATIONAL LAW AND SIGNIFICANCE FOR INTERNATIONAL INTEGRATIONS OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Bojan Milisavljević
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: обичајна правна правила; идентификација међународних обичаја; Комисија за међународно право; Међународни суд правде; међународне интеграције Републике Србије

Summary/Abstract: Предмет истраживања у овом раду јесту обичајна правна правила, процедура доказивања обичаја, инструменти за њихово доказивање, анализа настајања обичаја. У том правцу је посебно анализирана пракса држава, али и рад Комисије за међународно право Уједињених нација. Као незаобилазни материјал за истраживање коришћене су пресуде Међународног суда правде које су практични показатељ важне улоге коју обичаји имају у модерном међународном праву. Један од основних циљева рада јесте доказивање да обичаји данас имају веома значајно место и играју велику улогу у примени правних правила међународног права. Посебна пажња је усмерена на утврђивању објективизираних правила у вези идентификације обичаја чија је сврха да се сви актери који примењују обичаје упознају са детектованим правилима. Нарочита корист од правила које је утврдила Комисија за међународно право могла би бити за рад унутрашњих државних органа свих држава, а посебно Републике Србије. Поштовање општеприхваћених правила је неопходни услов за међународне интеграције наше државе, а рад свих органа мора пратити позитивна правила међународног права.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 233-246
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode