THE DEFINITION OF AGGRESSION: POLITICAL AND LEGAL CONCERNS Cover Image

ПОЛИТИЧКО-ПРАВНЕ ДИЛЕМЕ О ЗЛОЧИНУ АГРЕСИЈЕ
THE DEFINITION OF AGGRESSION: POLITICAL AND LEGAL CONCERNS

Author(s): Dragan Jovašević
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: међународно кривично право; агресија; одговорност; држава; Међународни суд; казна

Summary/Abstract: Mеђународно кривично право као систем правних прописа садржаних у актима међународне заједнице, али и у националном (интерном) кривичном законодавству појединих држава предвиђа кривичну одговорност и кажњивост за већи број међународних кривичних дела (међу којима се издваја злочин агресије). То су дела којима се крше ратни закони и обичаји рата (међународно хуманитарно право) и којима се повређује или угрожава мир међу народима и безбедност човечанства. За ова кривична дела су у међународном, али и у националном кривичном праву прописане најтеже врсте и мере казни које уопште познаје кривично законодавство данас. За учиниоце кривичног дела агресије у одређеним случајевима је примарна належност међународних судских (наднационалних) органа као што je Међународни суд у Хагу. У овом раду се анализирају појам и карактеристике злочина агресије у политичком и правном смислу као међународног кривичног дела.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 215-231
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian