SHORT INSTRUCTION ABOUT LIVING IN CASTE SOCIETY Cover Image

KRATKO UPUSTVO O ŽIVLJENJU U KASTINSKOM DRUŠTVU
SHORT INSTRUCTION ABOUT LIVING IN CASTE SOCIETY

Author(s): Goran Stanković
Subject(s): Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: U korenu svih pojava je broj, kaže Pitagora. Ako je Jedan sila, Dva materija, Tri je broje vremena, prvi potpun broj (druga dva potpuna broja reintegracije su Sedam i Deset), kada čovek i život ponovo postaju Jedan u velikom kolektivnom jedinstvu čovečanstva.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 421
  • Page Range: 54-58
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian