Aggression in Children in the Light of the Socio-Cognitive Theory Cover Image

Agresja dzieci w świetle teorii społeczno-poznawczej
Aggression in Children in the Light of the Socio-Cognitive Theory

Author(s): Andrzej Fronczak
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Sociology, Cognitive Psychology, Studies in violence and power
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: dzieci; agresja; zachowania agresywne; społeczno-poznawczy model pracy z dziećmi agresywnymi

Summary/Abstract: Autorka porusza tematykę rodzajów i form zachowań agresywnych oraz mechanizmów powstawania agresji u dzieci. Przedstawia także założenia społeczno-poznawczego modelu pracy z agresywnymi dziećmi. Artykuł skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi, zaniepokojonych ich agresywnymi zachowaniami w sytuacji kiedy dotychczas wykorzystane metody pracy nie są wystarczająco efektywne.

  • Issue Year: 13/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 73-85
  • Page Count: 13
  • Language: Polish