DE(RE)CONSTRUCTION OF A FAMILY NOVEL Cover Image

DE(RE)KONSTRUKCIJA PORODIČNOG ROMANA
DE(RE)CONSTRUCTION OF A FAMILY NOVEL

Author(s): Petar Milošević
Subject(s): Serbian Literature, Cultural Essay, Theory of Literature
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Stigavši do tridesete godine svoga života, Danilo Kiš i Peter Estehazi počeli su da objavljuju knjige koje se mogu smatrati delovima jednog rastavljenog pa delimično remontiranog porodičnog romana. Kiš: Bašta, pepeo (1965), Rani jadi (1970) i Peščanik (1972), Esterhazi: Proizvodni roman (1979), Pomoćni glagoli srca (1985) i Harmonija celestis (2000, s Korigovanim izdanjem 2002).

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 437
  • Page Range: 31-34
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian