Annotations, chronicles and glosses Cover Image
  • Price 2.50 €

Anotace, kronika a glosy
Annotations, chronicles and glosses

Author(s): Helena Chalupová, Karel Piorecký, Iveta Mindeková, Eva Šormová
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Czech Literature
Published by: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Keywords: Chalupová Helena;Piorecký Karel;Šormová Eva;Mindeková Iveta;Scherl Adolf

Summary/Abstract: Article about conference „Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch“; Article about symposium „Česká literatura a kultura za protektorátu“; Article about Adolf Scherl

  • Issue Year: 65/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 479-494
  • Page Count: 16
  • Language: Czech