Talks between General Milan Nedic and Dimitri Ljotic with Representatives of the Italian Mission in Belgrade During the Spring of 1942. Cover Image

Разговори генерала Милана Недића и Димитрија Љотића са представницима италијанског посланства у Београду током пролећа 1942.
Talks between General Milan Nedic and Dimitri Ljotic with Representatives of the Italian Mission in Belgrade During the Spring of 1942.

Author(s): Bojan Simić
Subject(s): Political history, International relations/trade, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, Source Material
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije

Summary/Abstract: Рад анализира разговоре које су од марта до маја 1942. године генерал Милан Недић и вођа Збора Димитрије Љотић водили са представницима италијанског посланства у Београду. Састоји се од уводне студије и неколико докумената италијанског министарства спољних послова преведених на српски језик.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 199-217
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian