Meetings of King Alexander and King Boris from September to December 1933 Cover Image

Сусрети краља Александра и краља Бориса од септембра до децембра 1933. године
Meetings of King Alexander and King Boris from September to December 1933

Author(s): Dušan Marković, Srđan Mićić
Subject(s): Diplomatic history, Interwar Period (1920 - 1939), Source Material
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije

Summary/Abstract: У раду су анализиране улоге краља Александра I Карађорђевића и краља Бориса III Сакс-Кобург-Готског у југословенско-бугарским односима, у периоду преговарања балканских држава о потписивању Балканског пакта. Рад се састоји из уводне студије и документа Fragments de Conversations entre L.L.M.M. le Roi Alexandre et le Roi Boris (au cours de leurs entrevues en septembre, octobre et décembre 1933) који се чува у Архиву Србије.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 175-198
  • Page Count: 24
  • Language: Serbian