Motivation towards the Pay What You Want Pricing Model Cover Image

Motywacja do korzystania z modelu „płać, ile chcesz”
Motivation towards the Pay What You Want Pricing Model

Author(s): Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk
Subject(s): Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: pay-what-you want (PWYW); „płać, ile chcesz”; motywacja

Summary/Abstract: Głównym celem artykułu badawczego jest identyfikacja motywów konsumentów do kupowania produktów w modelu „płać, ile chcesz”, a także przedsiębiorstw do wykorzystania tego modelu. W artykule wykorzystano analizę wyników badań realizowanych metodą CAWI na próbie 138 studentów zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, dobranych w sposób celowy. Dowiedziono, że istnieje korelacja między skłonnością do skorzystania z modelu „płać, ile chcesz” a wrażliwością cenową. Model ten jest nowy i interesujący dla potencjalnych klientów, jest także uważany przez nich za atrakcyjny. Podstawowym powodem atrakcyjności modelu jest jego istota – możliwość wybrania przez nabywcę dowolnej kwoty do zapłaty, najchętniej bez ceny minimalnej. Model „płać, ile chcesz” może być wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do promowania produktów, w toku badań potwierdzono bowiem jego atrakcyjność dla konsumentów.

  • Issue Year: 367/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 214-225
  • Page Count: 12
  • Language: Polish