NON AND BY THE WAY Cover Image

BESPUTNI I USPUTNI
NON AND BY THE WAY

Author(s): Ratko Mitrović
Subject(s): Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Ljude u životu, kao i likove u knjigama ili pozorištu, sagledavamo i doživljavamo kao ličnosti, u prvom redu, prema poželjnosti odnosa koje ostvaruju sa drugima, što i nas opredeljuje dok prema njima određujemo svoj stav. Sledeće merilo je odnos koji imaju prema samima sebi. Njime, kao prvenstvenim, upravo zbog odbojnosti koju izazivaju, izdvajaju se oni o kojima je još mudrost talmudskih vremena zabeležila: mladić je skočio na konja i odjahao na sve četiri strane sveta!

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 441
  • Page Range: 102-106
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian