Report on the activities of the Wieluń Scientific Society for the year 2015 Cover Image

Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2015
Report on the activities of the Wieluń Scientific Society for the year 2015

Author(s): Zdzisław Włodarczyk
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Zawiera najważniejsze informacje o działalności Towarzystwa w roku 2015 – po objęciu funkcji prezesa przez Zdzisława Włodarczyka. Wśród momentów wartych wspomnienia należy wymienić utworzenie strony internetowej „Rocznika Wieluńskiego” – ważnego kroku w drodze do uzyskania wpisu tego periodyku na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nieodłącznym punktem każdorazowego sprawozdania jest: Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

  • Issue Year: 16/2016
  • Issue No: 16
  • Page Range: 357-365
  • Page Count: 9
  • Language: Polish