REMINISCING AS A CREATIVE REFLEX Cover Image

REMINISCENCIJA KAO STVARALAČKI REFLEKS
REMINISCING AS A CREATIVE REFLEX

Author(s): Dejan Aleksić
Subject(s): Austrian Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Lektira jednog pesnika koji naporno i brižljivo uspostavlja sopstvenu stvaralačku individualnost, može imati nepredvidive refleksije na njegovo stvaralaštvo. Međutim, ne događa se retko da neki od određujućih uticaja uz koje osvajamo vlastiti izraz, nisu ujedno i determinante našeg razvojnog stvaralačkog puta. Ovde, dakle, govorimo o razlici između uticaja određenih konkretnih poetika, čvrsto utemeljenih u književno-istorijskom kontekstu i pesničkih uticaja koji se odnose isključivo na senzibilisanje unutrašnjeg sveta stvaraoca ili, da budemo slikovitiji, pejzaža duše.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 448
  • Page Range: 108-110
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian