EMIL NOLDE - ONE HUNDREAD YEAR OLD Cover Image

EMIL NOLDE – STOGODIŠNJAK
EMIL NOLDE - ONE HUNDREAD YEAR OLD

Author(s): Walter Jens
Contributor(s): Dragan Stojanović (Translator)
Subject(s): Visual Arts, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Blizak nam je i veoma dalek.1 Kada se rodio Emil Hanzen iz sela Nolde, pojavio se prvi tom Marksovog Kapitala, Bizmark je bio kancelar Severnonemačkog saveza, Alfred Nobel je počeo proizvodnju dinamita, a Dostojevski je pisao Idiota. Kada je Emil Nolde umro, senke staljinizma su počele da uzmiču, kancelari su se zvali Adenauer i Ulbriht, na Istoku i Zapadu su eksplodirale vodonične bombe, a Pasternak je završio Doktora Živaga. Između je za slikara Noldea ležalo devet decenija u kojima je on sa mlađim saputnicima iz „Plavog jahača” i grupe „Die Brücke” delio slavu u skromnoj meri (došao je kasno i pomogao malo), proganjanje – s punom snagom, a dostojanstvo klasika uopšte ne.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 456
  • Page Range: 185-194
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian