What makes a sentence true Cover Image

Co czyni zdanie prawdziwym?
What makes a sentence true

Author(s): Adam Nowaczyk
Subject(s): Semiotics / Semiology, Philosophy of Language
Published by: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Keywords: particular property; abstract property; tropes; relation; concretization; truth; truthmaking

Summary/Abstract: W artykule rozważane jest zagadnienie związku między własnościami jednostkowymi i abstrakcyjnymi w kontekście problematyki uprawdziwiania (truthmaking). Proponowane jest pewne aksjomatyczne uogólnienie pojęcia konkretyzacji własności w postaci pojęcia konkretyzacji relacji. ===== The paper discusses an issue of the relation between particular and abstract properties in the context of truthmaking. It proposes an axiomatic generalization of the concept of concretization of properties on the concept of concretization of relations.

  • Issue Year: XXX/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 93-102
  • Page Count: 10
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode