SERIOUS GAME Cover Image

OZBILJNA IGRA
SERIOUS GAME

Author(s): Tihomir Brajović
Subject(s): Cultural Essay, Theory of Literature
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Šta da se radi? Ovo slavno pitanje mogao bi, a možda i morao, sebi da postavi svaki čitalac i tumač književne tvorevine kao što je „Isus” Novice Tadića, pesma od ciglo tri stiha i osam reči, od kojih se tri ponavljaju dva ili više puta, suočavajući svaku buduću interpretaciju s nimalo lako rešivim problemima izražajne sažetosti ili čak oskudice.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 457
  • Page Range: 169-172
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian