Contract for the lease of mining plants in the village of Zeravica Cover Image

Уговор о закупу рударских постројења у мјесту Жеравице
Contract for the lease of mining plants in the village of Zeravica

Author(s): Đuro Tošić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Local History / Microhistory, Economic development, 13th to 14th Centuries, 15th Century, The Ottoman Empire
Published by: Istorijski institut, Beograd
Keywords: Contract; mining plants; Zeravica;

Summary/Abstract: Већ се раније у историјској литератури, на основу оскудне турске грађе, знало да је у селу Жеравице (на ријеци Ступчаница) започела производња жељеза почетком XVI вијека и да је на подстицај досељених рудара из Чајнича, током четврте деценије достигла врхунац, тако да је половина укупних прихода тога насеља отпадала на тај у Босни сваким даном траженији метал. Сазнања о његовој производњи могу се унапријед временски помјерити једним уговором из Дубровачког архива из 1492. године о закупу којим је Радован Радибратовић преузео половину самокова и половину пећи и другог што припада томе самокову за 40 златних дуката2 . Још прије пола вијека, покојни професор И. Божић је у једној напомени своје сјајне књиге: Дубровник и Турска у XIV и XV веку успут парафразирао овај уговор, замјењујући при том (вјероватно нехотично!) име власника једне половине тих рударских постројења Франческа (Радоњића) с именом власника њихове друге половине Антонија (Мароја Милутиновића).

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 22
  • Page Range: 141-149
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian, Latin