DETERMINANTS OF HOUSING POLICY IN LARGE CITIES OF UKRAINE Cover Image

Uwarunkowania polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy
DETERMINANTS OF HOUSING POLICY IN LARGE CITIES OF UKRAINE

Author(s): Mykoła Gabrel
Subject(s): Rural and urban sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Housing policy; spatial policy; Five Dimensions Model.

Summary/Abstract: The article presents housing policy, especially in big cities of Ukraine, in the context of current economic conditions and the increasing number of unresolved problems in the sphere of housing construction. The proposed approach to the analysis of the problems of urban housing policy is based on the Five Dimensions Model (L-F-U-G-T). Determination of principles and ways of solving housing problems in urban areas is used in formulating recommendations for the new housing policy. Verification of the proposed methodological tools has been carried out on the example of the city of Lviv.W artykule została przedstawiona polityka mieszkaniowa, szczególnie w dużych miastach Ukrainy w kontekście obecnych warunków gospodarczych oraz wzrastającej liczby nierozwiązanych problemów w sferze budownictwa mieszkaniowego. Proponowane podejście do analizy problemów miejskiej polityki mieszkaniowej opiera się na modelu przestrzeni pięciowymiarowej (L-F-U-G-T). Określenie zasad i sposobów rozwiązywania problemów mieszkaniowych w strefach miejskich służy sformułowaniu rekomendacji na potrzeby nowej polityki mieszkaniowej. Weryfikacja proponowanych narzędzi metodologicznych została przeprowadzona na przykładzie miasta Lwowa.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 15
  • Page Range: 34-43
  • Page Count: 11
  • Language: English, Polish