CURRENT TRENDS IN HOUSING DEVELOPMENT IN CENTRAL PARTS OF LARGE CITIES Cover Image

Aktualne tendencje w projektowaniu mieszkań w istniejącej zabudowie dużych miast
CURRENT TRENDS IN HOUSING DEVELOPMENT IN CENTRAL PARTS OF LARGE CITIES

Author(s): Ulyana Verbytska
Subject(s): Rural and urban sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Housing; historical development; development trends,Mieszkanie; historyczna zabudowa miasta; budownictwo mieszkaniowe; tendencje rozwoju.

Summary/Abstract: This article describes the latest trends in housing development in the builtup, central part of the city: increase in the number of “second” apartments in the structure of cities, mixed-use development (housing alongside office buildings), increased demand for small apartments. It also presents an analysis of socio-demographic factors that influence the formation of these trends.W artykule opisano najnowsze tendencje rozwoju budownictwa mieszkalnego w ukształtowanej zabudowie centralnej części miasta: zwiększenie liczby „drugich” mieszkań w strukturze miast, dążenie do współistnienia mieszkań z budownictwem biurowym, zwiększenie popytu na małometrażowe apartamenty. Zostały przeanalizowane czynniki społeczno-demograficzne, które wpływają na kształtowanie danych tendencji.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 15
  • Page Range: 45-55
  • Page Count: 11
  • Language: English, Polish