The lawsuits by Georgi Zoric (1837) and his daughters (1845) against Prince Milos Obrenovic Cover Image

Тужбе Георгија Зорића (1837) и његових кћери (1845) против кнеза Милоша Обреновића
The lawsuits by Georgi Zoric (1837) and his daughters (1845) against Prince Milos Obrenovic

Author(s): Vladan Gavrilović
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, 19th Century
Published by: Istorijski institut, Beograd
Keywords: Lawsuits; Georgi Zoric; Georgi Zoric's dazghters; prince Milos Obrenovic;

Summary/Abstract: Георгије (Ђорђе) Зорић није сасвим непозната личност у српској историографији: помињу га Михајло Гавриловић и Радош Љушић, који износе по неколико података о њему као учитељу, васпитачу синова кнеза Милоша. Гавриловић је забележио да је Зорић рођен у Темишвару и да је у време боравка у Србији имао 38 година, што упућује на закључак да је био рођен поткрај XVIII века. Даље, он каже да је Зорић био ожењен Францускињом, с којом је имао две кћерке. Не знамо кад је отишао у Русију, али из оставштине Симе Милутиновића Сарајлије, из уверења о његовој женидби с Маријом Терезом Луцијом, кћерком трговца Жозефа Маврана из Мобежа у Француској, до које је дошло 1818. године, сазнајемо да је тада већ био руски поданик («sujet russe») и да је као такав боравио у Француској, одакле се вратио у Русију, у Петроград, у ком је стварао своју чиновничку каријеру.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 24
  • Page Range: 51-61
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian