Annals Cover Image
  • Price 4.90 €

Zprávy
Annals

Author(s): Lukáš Zábranský, Jiří Rejzek, Jana Kostincová, Růžena Šišková, Ladislav Janovec, Tomasz Derlatka, Nikolaj Savický, Ilona Janyšková, Ernst Eichler
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Slovanský ústav and Euroslavica

Summary/Abstract: Oldřich Leška: Papers on Prague School Linguistics Petr Čermák - Claudio Poeta - Jan Čermák: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech Vít Boček: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích Dušan Šlosar: Opera Bohemica Minora Ewa Jakus-Borkowa - Krystyna Nowik: Nazwy miejscowości w Polsce II. mezinárodní konference Этнолингвистика – ономастика - этимологиия Osmá Suprunovská čtení Po stopách Jakuba Barta-Ćišinského v Praze a v české sorabistice Monumentální řada prací k dějinám ruské a ukrajinské emigrace

  • Issue Year: LXXXI/2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 487-506
  • Page Count: 20
  • Language: Multiple languages