International Scientific Conference

Međunarodni naučni skup “Od rata do mira na Jadranu: 1914 – 2016”, 28. septembar 2016, Kotor, Crna Gora, crkva Svetog Duha
International Scientific Conference "From War to Peace on the Adriatic: 1914 - 2016", September 28, 2016, Kotor, Montenegro, Church of the Holy Spirit

Author(s): Marijan Premović
Subject(s): Review, Military history, Security and defense, Military policy, Conference Report
Published by: Centar za Geopolitiku

Summary/Abstract: OD RATA DO MIRA NA JADRANU: 1914–2016, predstavlja najnoviji Međunarodni naučni skup održan u organizaciji Ministarstva nauke Crne Gore i Pomorskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Kotoru, u okviru festivala “Otvoreni dani nauke 2016”. Održan je 28. septembara 2016. godine u Kotoru, u crkvi Svetog Duha. Naučni skup su otvorili: dr Aleksandar Saša Stjepčević (predsjednik Opštine Kotor), prof. dr Sanja Vlahović (ministarka nauke u Vladi Crne Gore), prof. dr Živko Andrijašević (prorektor Univerziteta Crne Gore) i E. Vincenzo Del Monaco (ambasador Republike Italije u Crnoj Gori).

  • Issue Year: 1/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-108
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian