Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Milan Damnjanović, Miroljub Radojković, Zoja S. Karanović, Aleksandar Nogo, Zoltan Šebek, Svetlana Gajinov, Zoran Subotički, Vojislav Karanović, Zoran Đerić, Aleksandar Petrović, Silvia Dražić
Subject(s): Book-Review
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Review of: E. D. HIRŠ: »NAČELA TUMAČENJA«. »Sazvežđa«, Nolit, Beograd 1983. Plše: Silvia Dražić GASTON BACHELARD »Poetlka sanjarlje«, u prevodu Fahrudlna Krehe, Sarajevo 1982. Plše: Aleksandar Petrovlć REFIK LIČINA: »PČELE«, Matica srpska, Novi Sad 1983. Plše: Zoran Đerić IVAN NEGRIŠORAC: »RAKUAR. ŽELUDAC«, Prosveta, Beograd 1983. Piše: Vojislav Karanović Andrej Živon "Reklamni panoi“, Matica srpska, Novi Sad 1983. PIše: Zoran Subotički Robert G. Tili: ”Trubadur“ ”Minerva“, Subotica, 1982. Piše: Svetlana Gajinov STEVAN RADAK: »NOĆNO PECANJE«, KOV, VRŠAC 1983. Piše: Aleksandar Nogo Štefan Aug. Dojnaš: »Akvarijum«, Kov, Vršac 1982. Piše: Svetlana Gajinov LAZAR TRIFUNOVIĆ: »SLIKARSKI PRAVCIXX VEKA«, »Jedinstvo«, Prlštlna 1982. Piše: Zoltan Šebek Zvonko Kovač: »Korelacije«, Blblloteka »Dometi«, Rijeka 1082. Piše: Aleksandar Nogo THOMAS S. SZASZ: »PROIZVODNJA LUDILA«, Grafičkl zavod Hrvatske, Zagreb 1982. Piše: Zoja Karanović ANDRE GORZ: »ZBOGOM PROLETARIJATU« »Globus«, Zagreb 1983. Plše: Miroljub Radojković Princip rada (produkcije) i princip stvaralaštva (kreacije) u okviru univerziteta * Piše: Milan Damnjanović

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 297-298
  • Page Range: 498-507
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian