Note about hermeneutics Cover Image

Beleška o hermeneutici
Note about hermeneutics

Author(s): Milorad Belančić
Subject(s): Hermeneutics
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Hermeneutika, bez sumnje, nije nikakva gotova, dovršena filozofska teorija, niti u »bitnim« crtama precizirana i zaokrugljena metafizička intuicija ... Reč je pre o značajnoj teorijskom mogućnosti koja pokazuje da filozofija još ni izdaleka nije iscrpljena i dovedena do svog kraja. Svrha ove beleške nije u tome da se ta mogućnost prebrzo definiše, sistematizuje i iscrpi, već pre u tome da se ona bitno problematizuje, tj. osvetli kao složeni, dinamični filozofski problem. Pri tom bi valjalo imati na umu da ne postoji samo jedno veliko, sveobuhvatno, potpuno homogeno. Pitanje hermeneutike, koje bi moglo da se odmah izloži, da bi kasnije sledile različite etape njegovog rešavanja

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 297-298
  • Page Range: 461-462
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian