The Path to Spiritual Maturity and the Role of„ Great Desires”. The Reference to St. Theresa of the Child Jesus Cover Image

Cammino di maturazione spirituale e ruolo dei „desideri grandi”. Riferimenti a S. Teresa di Gesù Bambino
The Path to Spiritual Maturity and the Role of„ Great Desires”. The Reference to St. Theresa of the Child Jesus

Author(s): Tadeusz Florek
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Karmelitów Bosych
Keywords: Spiritual maturity; Desire;St Teresa of Lisieux;

Summary/Abstract: W niniejszym artykule autor zajął się drogą wzrastania duchowego oraz rolą pragnień, a w szczególności tych „wielkich pragnień”, które są darem Boga dla człowieka. „Wielkie pragnienia” rozpoznane przez człowieka i świadomie przez niego przyjęte przemieniają jego osobowość, a co więcej, jego ludzka miłość ma coraz pełniejszy udział w miłości samego Boga. W artykule odwołuje się do przykładu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która w swoim życiu uświadomiła sobie i przyjęła wszystkie pragnienia, a wśród nich potrafiła rozpoznać te „wielkie” i dać im pierwszeństwo. Artykuł składa się z czterech części.

  • Issue Year: II/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 191-214
  • Page Count: 24
  • Language: Polish, Italian