Reverse picture - from literature to hermeneutics Cover Image

Obrnuta slika — od književnosti do hermeneutike
Reverse picture - from literature to hermeneutics

Author(s): Silvia Dražić
Subject(s): Cultural Essay, Hermeneutics
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Budući da je hermeneutika otkrila svoj pravi predmet u razumevanju književnosti, a pre svega poezije, time je iz drugog ugla, iz aspekta teoriskog bavljenja jezičkim stvaralaštvom, otvoren čitav niz pitanja i problema koji ne mogu biti ostavljeni po strani, ukoliko razumevanje hoće da se potvrdi kao jedan od mogućih pristupa literarnom umetničkom delu. Đez pretenzija da ćemo iscrpsti celu tako otvorenu problemsku oblast, navodimo, orijentacije radi, samo najakutnije probleme: kako se hermeneutika uklapa u danas opštevažeće zahteve nauke o...

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 294-295
  • Page Range: 374-375
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian