Schelling's philosophy of mythology Cover Image

Šelingova filozofija mitologije
Schelling's philosophy of mythology

Author(s): Mihailo Đurić
Subject(s): Philosophy of History
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Šelingova (Schellina) filozofija mitologije predstavlja grandiozan pokušaj da se oda dužno postovanje mitu, da se mitsko poimanje sveta ucini što razumljivijim, da se mitsko polaganje prava na apsolutnu istinu uzme u obzir razmatranje. Ovaj je pokušaj do danas ostao jedini stvarni pokušaj da se mit filozofski protumači, jer svojom temeljnošću i doslednošću prevazilazi sve što je pre ili kasnije postignuto na tom polju. Stanovište s kojeg je Šeling prišao mitu ne razlikuje se samo načelno od prosvetiteljskog, već se, štaviše, nalazi u oštroj suprotnosti prema njemu. šeling, naime, razmatra ne toliko Ijudsku koliko božansku stranu mita, interesuje se ne toliko za antropogoniju koliko za teogoniju, nastoji da objasni suštinu mitskih slika i predstava iz istorije apsoluta, a ne da ih svede na jednu iskustveno realnu činjenicu koja se zove čovek. U svojoj filozofiji mitologije...

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 294-295
  • Page Range: 352-356
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian