Principle of creativeness in history Cover Image

Princip stvaralačkog u istoriji
Principle of creativeness in history

Author(s): Milan Damnjanović
Subject(s): Philosophy of History
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Trebalo bi početi s nizom definicija, i to ne samo iz formalnih razloga vodenja jedne rasprave lege artis, već zato što ovde imamo posla s mnogoznačnim pojmovima kao što su »stvaralačko«, pa »istorično« ili »povesno«, ili pak s novim pojmovima kao što je »heterološko«. Iz samog tog definisanja pojmova iskače njihova međusobna povezanost i zavisnost, korelacija koju zatim potvrđuje istorija njihovih značenjd u našoj tradiciji, tako da se njihovo teorijsko obrazloženje podržava takvim istorijskim razmatranjem i sve se, konačno, saglašava u ideji o stvaralačkom karakteru našeg povesnog opstanka na zemlji, koji je povesan ili istoričan zato što je stvaralački, a stvaralački ukoliko je zaista human.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 294-295
  • Page Range: 340-343
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian