Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Rale Nišavić, Aleksandar Nogo, Rada Iveković, Jelena Stakić, Miroljub Radojković, Zoja S. Karanović, Branko Tomašević, Zdravko Krstanović, Zoran Subotički, Zlatko Kramarić, Emilia Cerović, Ješa Denegri
Subject(s): Book-Review
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Review of: GIULIO CARLO ARGAN »OCCASIONI Dl CRITICA«, Editori Riuniti, Roma 1981. Piše: Ješa Denegri ANDRE VENSTEN: »POZORIŠNA REŽIJA. NJENA ESTETSKA ULOGA«, Univerzitet umetnosti, Beograd 1983. Piše: Emilia Cerović, mlađa BORISLAV PEKIČ: »BESNILO« SNL, Zagreb, 1983. Piše Zlatko Kramarić BOŽIDAR MANDIĆ: »REČIIZ ŠUME«, »Pegaz«, Beograd1982. Piše Zoran Subotički GORAN BABIĆ: »MUŽA ZMIJA«, BIGZ, Beograd 1983. Piše: Zdravko Krstanović VOJISLAV ĐURIĆ: »LIRIKA U SVETSKOJ KNJIŽEVNOSTI. VRSTE I ANTOLOGIJA PESAMA« Srpska književna zadruga, Beograd, 1982. Piše: Branko Tomašević LJUBINKO RADENKOVIĆ: »NARODNE BASME I BAJANJA«, »Gradina«, Niš, »Jedinstvo«, Priština, »Svetlost«, Kragujevac 1982. Piše: Zoja Karanović VID PEČJAK: »VELIKI PSIHOLOZI O PSIHOLOGIJI«, »Nolit«, Beograd 1983. Prevod sa slovenačkog: Milorad Ćuk Piše: Jelena Stakić BREDA PAVLIĆ, SIZ HAMELINK I MAJA BUDIŠIN: »NOVI MEĐUNARODNI EKONOMSKII NOVI MEĐUNARODNIINFORMATIVNI POREDAK«, Jugoslovenska komisija za saradnju s Uneskom, Beograd 1983. Piše: Miroljub Radojković MIKLOŠ BIRO: »SAMOUBISTVO - PSIHOLOGUA I PSIHOPATOLOGIJA«, »Nollt«, Beograd 1983. Piše: Jelena Stakić MIŠEL BARET: »POTĆINJENA ŽENA«, Problemi marksističke analize feminizma, Prevela s engleskog Mirjana Rajković, »Radnička štampa«, Beograd 1983. Piše: Rada Iveković NIKOLA KITANOVIĆ: »ČEDNE PRIČE«, Matica srpska, Novi Sad 1983. Piše: Aleksandar Nogo S trideset prve kolonije pisaca u Kanjiži; Poetika i ćutnja Piše: Rale Nišavić Povodom premijere »Velikog transporta« SNAGA KOLEKTIVNE VOUE Piše: Rale Nišavić

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 296
  • Page Range: 446-453
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode