Function of documents in modern Macedonian novel (On the examples of novels by S. Janeski) Cover Image

Funkcija dokumenta u suvremenom makedonskom romanu(Na primjerima iz romana S. Janevskog)
Function of documents in modern Macedonian novel (On the examples of novels by S. Janeski)

Author(s): Zlatko Kramarić
Subject(s): Macedonian Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Prije nego što pokušamo odrediti funkcije dokumenata u suvremenom makedonskom romanu, dužni smo odgovoriti na pitanje: što je roman? Već sam naslov naše rasprave implicira sva ona poimanja koja smatraju da je roman jedini žanr u nastanku, odnosno da je riječ o žanru koji ne podliježe »kanonizaciji«.1 Roman je žanr koji neprestano pomjera svoje žanrovske granice »prema nebeletrističkoj prozi (memoarskoj literaturi, putopisu, dijalogu, satiri, istoriografiji, dnevnicima, pismima), a romaneskni govor postojano je upućen prema različitim savremenim govornim slojevima, odnosno, postoji u više jezičkih ravni,2 u ’razngglasju’ karakterističnom za žive jezičke procese. Otud je jezik ovog žanra, zapravo, ’sistem je zik a ’, i od početka podrazumeva mogućnost literarnog korišćenja raznorodnih neliterarnih oblika: dijalekatski govor, stilova epistolarnih i dnevničkih, dokumentarističkih, naučnih, filozofsko-esejističkih« (Lj. Jeremić, 1978, 84), a da i pored toga zadrži status načelno promjenjivog i nestabilnog, a i relativno rano u svojoj povijesti svjesnog sebe kao izuzetnog u ovom smislu.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 296
  • Page Range: 420-422
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian