The Characteristics of Religious Formation and Its Implementation Cover Image

La specificità della formazione religiosa e la sua realizzazione
The Characteristics of Religious Formation and Its Implementation

Author(s): Grzegorz Firszt
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Karmelitów Bosych
Keywords: Religious Formation; Formator;Vatican Council II;

Summary/Abstract: Artykuł stanowi próbę ogólnego spojrzenia na formację zakonną. Materiał rozłożony jest w dwóch zasadniczych punktach: specyfika formacji zakonnej i realizowanie formacji zakonnej. W opracowaniu uwzględnia się najnowsze podejścia w wyrażaniu istoty formacji zakonnej (punkt pierwszy) oraz bierze się pod uwagę kondycję dzisiejszej młodzieży (punkt drugi).

  • Issue Year: III/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 225-245
  • Page Count: 21
  • Language: Polish, Italian