Current Symbolism of the Nikola Šop Poetry Cover Image

Aktualna simbolika poezije Nikole Šopa
Current Symbolism of the Nikola Šop Poetry

Author(s): Tomo Barbić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Semiotics / Semiology, Studies of Literature, Bosnian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Simbolika i poruka poezije pjesnika patnika Nikole Šopa je toliko aktualna i bolna kao da ju je jučer doživio i u porođajnim mukama pisao. Iz njegovih pjesama vidi se da mu je Bosna kao i Andriću duhovna domovina i da sve što ima i nema potječe iz teškoća bosanske sudbine i borbe za opstanak i nade uskrsnuća napuštene kuće i kraja u kojem je Isus kao gost učinio čudo makar i u snu koje će ipak snagom vjere postati java. Šop proročki traži promjene iz osnova i povratak čuda života pa i kad se čini besmisleno i nemoguće produženoj kozmičkoj drami. Pjesnički predjeli i okupacija duše su kao i naša ranjena i napuštena ognjišta Bosne kojemu je bilo kao i T. Ladanu najteže živjeti i preživjeti u tuđini.

  • Issue Year: 43/2016
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 146-147
  • Page Count: 2
  • Language: Croatian