Interests of working class are the nations interests, and nation interests of nation are the interests of working class Cover Image

Interesi radničke klase su interesi nacije, a interesi nacije su interesi radničke klase
Interests of working class are the nations interests, and nation interests of nation are the interests of working class

Author(s): Josip Broz Tito
Subject(s): Political Essay, Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: ...Promjene na linija jačanja samoupravljanja, nacionalističke snage su doživjele kao gubitak svojih pozicija. Zbog toga su išle direktno na zaoštravanje međunacionalnih odnosa sa ciljem da tokove društvenog razvoja skrenu na puteve buržoarskog nacionalizma i birkokratskog centralizma.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 291
  • Page Range: 211-211
  • Page Count: 1
  • Language: Serbian