Position of Bosnia in the decisions of international forums Cover Image

Položaj Bosne u odlukama međunarodnih foruma
Position of Bosnia in the decisions of international forums

Author(s): Enver Redžić
Subject(s): History
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Uvodno, želim da postavim dva pitanja i da ih ukratko obrazložim i komentiram. Pitanje glase: da li je osvojenjem i vladavinom Osmanlija definitivno uništena bosanska država? I drugo: u kom smislu je povlačenje Turske iz Bosne imalo epohalan značaj?

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 151-154
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian