„Whole Life among Books”. To the Memory of Father Director Romuald Gustaw in the 40th Anniversary of  Death. Exhibition at the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin Cover Image

„Całe życie wśród książek”. Pamięci Ojca Dyrektora Romualda Gustawa w 40. rocznicę śmierci. Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
„Whole Life among Books”. To the Memory of Father Director Romuald Gustaw in the 40th Anniversary of Death. Exhibition at the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin

Author(s): Jadwiga Jaźwierska
Subject(s): Other
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
Keywords: Catholic University of Lublin;Library of John Paul II Catholic University of Lublin;
  • Issue Year: 22/2016
  • Issue No: 43 (2)
  • Page Range: 249-256
  • Page Count: 8
  • Language: Polish