Semiology and rhetoric Cover Image

Semiologija i retorika
Semiology and rhetoric

Author(s): Paul De Man
Contributor(s): Miroslav Beker (Translator)
Subject(s): Semiology
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Koliko je suditi prema raznim nedavnim kritičkim radovima, duh vremena nije sklon formalističkoj i imanentnoj kritici. Kao da više ne čujemo mnogo o važnosti, ali čujemo mnogo o referencijalnosti, o neverbalnom »vanjskom« na koje se jezik odnosi, kojim je uvjetovan i na koje djeluje. Naglasak nije toliko na fikcionalnom statusu književnosti — svojstvo koje danas i suviše olako smatramo očitim — nego na medusobnoj igri tlh fikcija i kategorija za koje kažemo da imaju udjela u stvarnosti, kao što su identitet (self), čovjek, društvo, »umjetnik, kultura i ljudska zajednica«, po riječima jednog kritičara.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 290
  • Page Range: 188-191
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian