Hamlet and Oedipus Cover Image

Hamlet i Edip
Hamlet and Oedipus

Author(s): Andre Lorant
Contributor(s): Miodrag Radović (Translator)
Subject(s): French Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Dok ie u tradiconalnom tumačenju, inspirisanom spisima Getea i Kolridža, Hamlet smatran za tragediju karaktera, šekspirologija naših dana pronaiazi u komadu religioznu dramu čiji opšti doseg prevazilazi slučaj usamljenog danskog kraljevića. Primedba H.D.F. Kitoa da »Hamlet nije središte drame, već da je epicentar«1 ističe originalni i plodonosni karakter ovakve ocene: ukaljanost je sveprisutna u Hamletu, ona čini duhovnu pozadinu, a lična tragedija danskog kraljevića služi pre svega njenom obelodanjenju.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 288
  • Page Range: 84-87
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian