Multicultural Past and Present in the Cities of Central Europe: The Cases of Wrocław/Breslau and L’viv/Lemberg/Lwów Cover Image

Multicultural Past and Present in the Cities of Central Europe: The Cases of Wrocław/Breslau and L’viv/Lemberg/Lwów
Multicultural Past and Present in the Cities of Central Europe: The Cases of Wrocław/Breslau and L’viv/Lemberg/Lwów

Author(s): Gábor Lagzi
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Multicultural city; Wrocław; L’viv; Minorities; 20th century;; symbolic spaces; Heritage; Daugiakultūris miestas; Vroclavas; Lvovas; Mažumos; XX amžius; Simbolinės vietos; Paveldas

Summary/Abstract: The region of Central Europe, as well the cities in this area, underwent radical changes in the 20th century: extermination of the Jews, evacuation/repatriation of the Poles, the Germans and the Ukrainians, homogenization of the communist system (in ideological, and demographic sense). After 1989/1991 it became possible to restore the cities’ “lost identity”. It is worth to compare two different, but similar cities in our region: Wrocław as consciously upbuilding its identity on multiculturalism, openness to the world and at the same time struggling with the “amputated past”. On the other hand Lviv/Lemberg seems to be a city, standing between the national idea, the “alien past” (the Polish and the Jewish heritage) and orientation towards Central Europe. XX amžiuje Centrinės Europos miestai išgyveno radikalias permainas: išžudyta žydų bendruomenė; iš gimtųjų vietų buvo iškeliami ar išvyko lenkai, vokiečiai ir ukrainiečiai; komunistinė sistema skatino homogeniškumą (ideologinį ir demografinį). Tik po 1989–1991 metų miestams pavyko susigrąžinti „prarastą tapatumą“. Šis tyrimas lygina du panašius ir tuo pat metu skirtingus Centrinės Europos regiono miestus. Vroclavas sąmoningai renkasi daugiakultūrio tapatumo kryptį bei atvirumą pasauliui ir bando suprasti „amputuotą praeitį“. O Lvivas / Lembergas svyruoja tarp tautiškumo idėjos, „svetimos praeities“ (lenkų ir žydų palikimo) ir tapatinimosi su Centrine Europa.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 60
  • Page Range: 191-204
  • Page Count: 14
  • Language: English