Anarchistic Essence of the Comedy Character Cover Image

Анархистичка суштина карактера комедије
Anarchistic Essence of the Comedy Character

Author(s): Mirjana Ojdanić
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Book-Review
Published by: Музеј позоришне уметности Србије

Summary/Abstract: Написати заплет за лутке, проверити какав му је успех код гледалаца, а затим га проширити за рачун дијалога и монолога и дати драмској трупи, један је од путевакојим су ишли драматурзи из прошлости. Голдони је такође писао за лутке, а чак је и лично правио представе, каже аутор књиге.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 178-179
  • Page Range: 155-157
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian