Elements of Medieval Theater Art on Fresco

Елементи средњовековне позоришне уметности на фресци „Свети Нестор убија Лија“
Elements of Medieval Theater Art on Fresco "Holy Nestor Kills Li"

Author(s): Milena Kulić
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Visual Arts, Eastern Orthodoxy
Published by: Музеј позоришне уметности Србије

Summary/Abstract: Мисао о суштинском јединству сликарства и позоришта није нова. Она се јавила у средњовековним театарским концепцијама, али су је пред-шекспировско позориште и позориште барока поново афирмисали. Несумњиво је да је сликарство у прошлости било „заустављено позориште“ и да су „чиниоци оба уметничка начина изражавања изванредно много коинцидирало“ (Путник, 1985: 173). Наше средњовековно сликарство, свакако, представља у целини богато и још неоткривено позориште, а наша позоришна пракса у потрази за аутентичношћу позоришног израза, чини се, није у стању да то у потпуности оствари, а да не користи ове изворе. Јован Путник сведочи да посматрање средњовековног фрескосликарства покреће једно питање – како данас постићи то „ткиво, тако изванредно осадржајено, тако богато и тако многоизразно позориште“? (Путник, 1985: 173) После првих примећених веза између позоришно-драмске уметности и нашег средњовековног сликарства,1 појављују се сличне реминисценције, још јасније, у нашем фрескосликарству средином 14. века, пре свега на фресци Свети Нестор убија

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 178-179
  • Page Range: 54-60
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian