Inventing New History for New People: Creating the History of the Kaliningrad District After 1992 Cover Image

Inventing New History for New People: Creating the History of the Kaliningrad District After 1992
Inventing New History for New People: Creating the History of the Kaliningrad District After 1992

Author(s): Kastytis Antanaitis
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Historiography; The Kaliningrad district history; The Eastern Prussia; History Teaching; 20th-21st centuries; Historical identity; Istoriografija; Kaliningrado srities istorija; Rytų Prūsija; Istorijos mokymas; XX–XXI a.; Istorinis identitetas

Summary/Abstract: Because of the elimination policy of the German history, no history of the Eastern Prussia was produced during the Soviet times. Books about the Prussian history published before 1992 were of poor quality. A new generation of the Kaliningrad inhabitants with strong local identity emerged at the end of the 20th century. Demands for the regional history grew and some attempts to write the history of Prussia were made. In the 21st century, textbooks The History of the Western Russia were prepared according to the project financed and supported by the Russian Federation’s central administration. Although the textbooks have certain shortcomings, they are used to teach the history of the region. Sovietmečiu Kaliningrado srityje buvo vykdoma aktyvi istorinės atminties naikinimo politika, todėl jokių Prūsijos istorijų nebuvo rašoma. Sovietiniai veikalai apie Kaliningrado srities istoriją buvo menkaverčiai. XX a. pabaigoje ėmė formuotis nauja kaliningradiečių karta, kuri save ėmė identifikuoti su Karaliaučiaus kraštu. Stiprėjantis poreikis pastūmėjo istorikus net kelis kartus bandyti sukurti Rytų Prūsijos istorijos sintezes, tačiau reikšmingų rezultatų nebuvo pasiekta. XXI a. centrinės Rusijos Federacijos valdžios finansinė ir teisinė parama leido sukurti Vakarų Rusijos istorijos vadovėlių rinkinį, kuris nors ir turi nemažai trūkumų, bet moko savo krašto istorijos.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 60
  • Page Range: 281-304
  • Page Count: 24
  • Language: English