Greek philosophy of nature and contemporary science Cover Image

Grčka filosofija prirode i savremena nauka
Greek philosophy of nature and contemporary science

Author(s): Frances Cornford
Contributor(s): Nevena Đuričić (Translator)
Subject(s): Ancient Philosphy, Philosophy of Science
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Kad sam bio pozvan da ovom kursu doprinesem jednim predavanjem o grčkoj filosofiji i nauci, moj prvi nagon je bio da odgovorim: grčka filosofija je počela kad je Tales iz Mileta uspešno predvideo pomračenje Sunca 585. pre nove ere, a završila se 529. nove ere, kad je hrišćanski car Justinijan zatvorio atinske škole. šta mogu za 50 minuta kazati o razvoju mišljenja koje je pokrivalo jedanaest vekova - duži razmak u vremenu nego onaj koji nas odvaja od vladavine kralja Alfreda?

  • Issue Year: 1982
  • Issue No: 276
  • Page Range: 80-85
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian