Hermeneutics as a universal way of philosophy Cover Image

Hermeneutika kao univerzalni način filosofiranja
Hermeneutics as a universal way of philosophy

Author(s): Miroslav Prokopijević
Subject(s): Phenomenology, Hermeneutics
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Sticajem okolnloisti, 1977. g. objavljene su dve autobiografije čuvenog nemačkog fiilosofa hermeneutičko-fenomenolioške orijentacije Hams-Georg Gadcimera, koji je poznat i kao vanredan interpret literarmh dela. Prva od autobdografija objavljena je u poznatoj Felix Meineiiovoj zbirci Philosphie in Selbstdarteilungen1, feoja je naknadno oživljavanje davnašnje edicije i inicijative pokrenute is namenom da u njoj objavljuju radove o svom razvojnom putu najpoznatijli nemački filosofi. Ono što je ovde primamo je Gadamerov lični i filosofski razvitak. Za razliku od tloga, Philosophische Lehrjahre2 je čitava ktnjiga u kojoj Gadamer pretežno govoru o duhovnim prilikama vremena u kojem se razvijao, kao i o svojim učiteljima, prijateljdma, učenicima itd., a majmanje o sebi. Uostalom, u motu ove knjige stoji čuvena rečenica iz Bacomovog Predgovora (Instauratio magna), koju i Kant navodi u posveti L. d. r. V.: De nobis ipsis silemus (0 nama samima ćemo ćutati).

  • Issue Year: 1982
  • Issue No: 275
  • Page Range: 5-10
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian