Cybersecurity in Civil Aviation Cover Image

Bezpieczeństwo cybernetyczne w lotnictwie cywilnym
Cybersecurity in Civil Aviation

Author(s): Eugeniusz Cieślak
Subject(s): Security and defense
Published by: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Keywords: security;cybersecurity;cyber threats;civil aviation;aviation security

Summary/Abstract: Zagrożenia cybernetyczne w lotnictwie cywilnym obejmują szerokie spektrum zdarzeń – od intencjonalnego ingerowania w systemy informatyczne do niezamierzonych błędów ludzkich bądź usterek technicznych mających miejsce w naziemnych systemach nawigacyjnych, portach lotniczych oraz samych statkach powietrznych. Rosnące usieciowienie i cyfryzacja powodują, że skutki tych zagrożeń są odczuwalne we wszystkich sektorach lotnictwa cywilnego, generując kaskadowo negatywne konsekwencje. Doświadczenia związane z zagrożeniami cybernetycznymi stały się po 2012 r. przesłanką do podejmowania systemowych działań szerokiego środowiska interesariuszy lotnictwa cywilnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego w tym rodzaju lotnictwa. Wraz ze wzrostem skali i wyrafinowania zagrożeń cybernetycznych rośnie liczba działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego lotnictwa cywilnego.

  • Issue Year: 5/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 71-82
  • Page Count: 12
  • Language: Polish