The Cooperation of the Police and the Secret Services in Counteracting the Threats to the State Cover Image

Współpraca Policji i służb specjalnych w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom państwa
The Cooperation of the Police and the Secret Services in Counteracting the Threats to the State

Author(s): Dominik Hryszkiewicz
Subject(s): Security and defense
Published by: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Keywords: police;secret services;security;terrorism;information

Summary/Abstract: Efektywna współpraca służb specjalnych i policyjnych w dobie nowych niekonwencjonalnych zagrożeń nabiera współcześnie coraz większego znaczenia w kluczowych dla bezpieczeństwa państwa obszarach. Misja tych podmiotów i wynikający z nich charakter realizowanych zadań oraz sposób działania różnią się od siebie, zwłaszcza pod względem metod działania. Nie zmienia to jednak faktu, że w dobie tak realnych zagrożeń oraz sposobów działania międzynarodowych grup przestępczych i terrorystycznych aktywne współdziałanie tych podmiotów wymaga nowego, może nawet innowacyjnego podejścia do tego zagadnienia. Działania operacyjne polegające głównie na gromadzeniu informacji, analizie i monitorowaniu potencjalnych zagrożeń wymagają również określonych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które umożliwią skuteczną komunikację pomiędzy poszczególnymi służbami.

  • Issue Year: 5/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 44-55
  • Page Count: 12
  • Language: Polish