The Dynamics of Love According to St John of the Cross Cover Image

Dinamica dell’amore secondo San Giovanni della Croce
The Dynamics of Love According to St John of the Cross

Author(s): Andrzej Ruszała
Subject(s): History, Literary Texts, Systematic Theology, Pastoral Theology
Published by: Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Summary/Abstract: Artykuł przedstawia dynamikę miłości w życiu człowieka, która - w ujęciu św. Jana od Krzyża - jest dynamiką historii zbawienia, dokonującej się w człowieku i przeżywanej przez niego na co dzień. Przeanalizowane zostały najważniejsze momenty tej zbawczej dynamiki miłości, odczytywane przez Doktora mistycznego zawsze w kluczu personalistycznym. Źródłem miłości i jej rozwoju jest Boża inicjatywa i Boży plan miłości wobec człowieka. Fakt grzechu jest odrzuceniem ze strony człowieka miłości Boga, które rodzi konkretne, negatywne konsekwencje w życiu duchowym. Kolejnym etapem historii miłości jest objawienie Bożej miłości w tajemnicy odkupienia, dokonanego przez Chrystusa oraz odpowiedź człowieka na tę miłość i współpraca z nią.

  • Issue Year: IV/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 93-109
  • Page Count: 17
  • Language: Polish, Italian